GALERIE FOTO

Curs valutar BNR

Termeni si conditii

1. Acesti termeni si conditii formeaza parte integranta a contract de inchiriere.
2. Chiriasul trebuie sa aiba varsta minima de 18 ani.
3. Chiriasul trebuie sa citeasca si sa confirme prezentele conditii de inchiriere prin semnarea contractului.
   Chiriasul trebuie sa fie de acord cu toate clauzele acestui contract..
4. Perioada de inchiriere este specificata in clar in contractual de inchiriere.
5. Contractul de inchiriere poate fi prelungit prin acordul ambelor parti : prin incheierea unui act aditional la contract.
   Intentia Chiriasului de prelungire a contractului se comunica Locatorului cu minimum 2 zile lucratoare inainte de data expirarii contractului.
   Pretul agreat se achita in aceleasi conditii stipulate la incheierea prezentului contract, iar garantia se restituie Clientului la momentul predarii echipamentului.
6. Tarifele de inchiriere sunt stabilite in Lei si includ TVA.
   Plata se face in avans, la semnarea contractului.
7. Chiriasul plateste la semnarea contractului o suma cu titlu de garantie pentru cazul in care obiectul inchiriat a suferit avarii.
   Garantia astfel retinuta va fi restituita Clientului in momentul predarii obiectului inchiriat in aceeasi stare in care a fost predat.
8. Pretul de inchiriere pe zi este oferit in functie de perioada de inchiriere.
   In cazul restituirii anticipate (inainte de expirarea perioadei de inchiriere) nu se ramburseaza sumele platite pentru obiectul inchiriat.
9. Nu se ramburseaza nici un fel de avans, nici sumele platite in cazul neutilizarii obiectului inchiriat sau in cazul renuntarii la inchiriere fara a anunta aceasta intentie cu cinci zile inainte de data inchirierii.
10.Pentru ridicarea obiectului inchiriat este necesar un document de identificare  (buletin, pasaport).
   Compania isi rezerva dreptul de a nu da obiectul de inchiriat Clientului daca acesta nu se identifica in mod corespunzator.
11.Locatorul are urmatoarele obligatii:
a. Sa transmita Chiriasului dreptul de folosinta asupra obiectului inchiriat ce constituie obiectul contractului la inmanarea acestuia.
b. Sa prezinte Chiriasului modul de utilizare al obiectului inchiriat.
c. Sa predea obiectul inchiriat Chiriasului, conform contractului, in buna stare de functionare.
12. Chiriasul are urmatoarele obligatii:
a. Sa respecte intocmai termenii si conditiile prezentului contract precum si a anexelor acestuia.
b. Sa achite contravaloarea inchirierii obiectului inchiriat.
c. Sa preia si sa restituie obiectul inchiriat in aceleasi conditii.
e. Sa nu vanda, gajeze sau dispuna de obiectul inchiriat in orice alt mod decat cel agreat prin prezentul contract.
f. Sa suporte contravaloarea tuturor daunelor produse tertilor din culpa sa, datorita utilizarii incorecte a obiectului inchiriat.
g. Sa restituie Locatorului obiectul inchiriat la termenul si in conditiile prezentului contract si sa suporte toate cheltuielile de aducere a in cazul in care nu respecta locul returnarii.
h. Sa restituie obiectul inchiriat curat !
13.Contractul de inchiriere poate inceta inaintea implinirii termenului prin acordul partilor sau ca efect al rezilierii.
14. Locatorul poate rezilia prezentul contract fara nici o formalitate prealabila si fara punere in intarziere in situatiile:
a. Dizolvarea, lichidarea, reorganizarea sau declansarea procedurii falimentului fata de Chirias.
b. Inceperea urmaririi penale impotriva Chiriasului, sau a reprezentantilor acestuia.
c. Decesul Chiriasului sau pierderea capacitatii de exercitiu.
d. Nerespectarea oricarei dintre clauzele agreate de parti prin incheierea prezentului contract.
15.La expirarea duratei de inchiriere, Chiriasul are obligatia de a restitui obiectul inchiriat la ora si locul specificate in contract, in aceleasi conditii in care a fost preluat.
   Daca nu returneaza obiectul inchiriat la timp, Locatorul isi rezerva dreptul sa-l taxeze pe acesta pe zi dupa cum urmeaza:
a. In situatia in care este o intarziere anuntata si acceptata, taxa pe zi de intarziere este taxa pe zi stipulata in contract.
b. In situatia intarzierii neanuntate si a intarzierii anuntate dar neacceptate ziua de intarziere se taxeaza dublu taxei zilnice de inchiriere stipulate in contract.
   O intarziere neanuntata mai mare de 48 de ore este asimilata furtului obiectului inchiriat.
16.In cazul in care Chiriasul intarzie nejustificat predarea obiectului de inchiriat, Locatorul are dreptul sa il ridice din posesia Chiriasului pe cheltuiala si riscul acestuia din urma.
17.In cazul in care Chiriasul nu restituie obiectul inchiriat si nici nu se prelungeste perioada de inchiriere, acesta este obligat si la plata de penalitati de intarziere de 1% pe zi.
18.Chiriasul isi asuma pe toata durata de inchiriere totalitatea obligatiilor ce decurg din folosinta a obiectului de inchiriat, direct sau prin persoanele indicate in prezentul contract.
19.Chiriasul este pus de drept in intarziere pentru toate obligatiile asumate in contract si nerespectate ca atare la termene.
20.Locatorul isi rezerva dreptul de a recupera de la Chirias orice suma de bani si cheltuieli ocazionate de recuperarea acestora, in conformitate cu legile romanesti in vigoare privind despagubirea, ca urmare a incalcarii de catre Chirias a obligatiilor asumate prin contract.
21.Prin semnarea contractului, Chiriasul confirma faptul ca a verificat starea obiectului inchiriat si confirma ca acesta este in stare de buna de functiobare.
22.SC STAR EVENTS nu isi asuma responsabilitatea in caz de furt, pierderi, deteriorari, modificari, intarzieri sau schimbari ce apar din cauza unor conflicte civile, dispute industriale, incluzand activitati teroriste, dezastre naturale sau nucleare, incendii sau conditii meteo adverse, probleme tehnice inevitabile in ceea ce priveste transportul,inchidere de porturi, drumuri sau autostrazi.
   Chiriasul isi asuma totala responsabilitate pentru obiectl inchiriat din momentul primirii acestuia si pana la returnare.
   SC STAR EVENTS SRL isi rezerva dreptul de a cere Chiriasului sa plateasca suma totala pentru schimbarea obiectului inchiriat care se deterioreaza, se pierde sau este furat in timpul inchirierii sau pana in momentul in care se restituie companiei. Costuril de schimbare sunt cele din avizul de transfer.